Habitatge social

Any: 2022
Parròquia: Escaldes-Engordany
Estat: Concurs

Descripció:

L’edifici de pisos socials d’Escaldes-Engordany compleix amb els condicionants requerits al plec de bases del concurs però a banda, s’han tingut en compte dos criteris fonamentals: la seva integració a l’entorn urbà i la integració social dels seus habitants usuaris.

D’acord a la experiències del despatx en la projecció d’edifici d’habitatges, s’han confluït un edifici modern, de caire residencial en el que s’articulen 40 habitatges de diverses tipologies, 3 locals d’usos diversos i 43 places d’aparcament.

La façana orientada totalment al sud disposa d’unes grans obertures que permeten l’entrada màxima del sol, amb el conseqüent estalvi d’energia que això comporta. S’han previst unes persianes orientables per tal d’evitar l’efecte contrari els mesos d’estiu i evitar pèrdues de calor a les nits.

En l’execució dels habitatges, s’han estudiat dos tipus diferents de paviments , fusta o gres . La fusteria interior serà d’acabat auster però resistent en el temps ; així com tots els equipaments (cuina i sanitaris) sense estridències però de bona qualitat.